הסדר פנסיוני משלב בין צרכי החיסכון ארוך הטווח של העובד/ת לבין צרכי המעסיק. במסגרת הסדר שכזה יכול המעסיק לנהל את כלל תוכניות החיסכון של עובדיו במסגרת אחת ומול גורם אחד. גורם כזה יכול להיות רק גוף גדול מספיק ובעל תשתית טכנולוגית ושירותית מתאימה. גודלה של יורם זילברמן סוכנות לביטוח בע”מ, קשריה עם מגוון רחב של גופים פיננסיים ויכולותיה הטכנולוגיות מאפשרות לה להציע לחברות קטנות ובינוניות מענה כולל להסדרים הפנסיוניים של כלל העובדים באותה החברה. זאת לרבות ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל.

מספר תוכניות החיסכון בחברה עשוי להיות כמספר העובדים בה. חלק מן העובדים מאוגדים תחת תוכניות חיסכון זהות, בעוד אחרים הגיעו לחברה עם תוכניות ממקום העבודה הקודם. גם במהלך תקופת העובדה בחברה עשויים לחול שינויים בתנאי החיסכון של כל עובד ועובד.

הסדר פנסיוני חוסך מן המעסיק את הטרחה והסיכונים הכרוכים בניהול מספר רב של תוכניות פנסיוניות מקבילות. הסדר כזה מאפשר למעסיק להתוות מדיניות כוללת בעסק שלו ומעניק לו יכולת בקרה והכוונה של הכספים המופקדים בתוכניות הפנסיוניות השונות של העובדים.