תאונות, מחלות או חלילה מוות מביאים מטבע הדברים לפגיעה ביכולת ההשתכרות של העובד/ת ולירידה ברמת החיים של בני המשפחה. לפיכך, ביטוחי החיים השונים נועדו לשמור על רמת החיים של המבוטח/ת במקרה של תאונה או של אבדן כושר עבודה, ולשמור על רמת החיים של הקרובים והיקירים במקרה של מחלה קשה, נכות או מוות.

מה כולל ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

לא תמיד יש כוח לקום בבוקר לעבודה, אבל יש לזכור שעבור מרבית האנשים היכולת לעבוד ולהתפרנס היא למעשה הנכס העיקרי שיש בחיים. זו הסיבה שאבדן כושר העבודה עלול להוות מכה חמורה, הן לעובד/ת והן לבני המשפחה. מטרת ביטוח זה היא להגן מבחינה כלכלית על רוכש/ת הביטוח ועל בני המשפחה במקרה שמסיבה בריאותית או בשל תאונה נפגעת היכולת לעבוד. הביטוח נועד כדי להבטיח למבוטח/ת תשלום חודשי עד שיחזור לכשירות. ניתן לרכוש ביטוח עד לשיעור של 75% מגובה משכורת הברוטו (חייבת במס).

ביטוח חיים למקרה מוות

ביטוח חיים למקרה מוות נועד להבטיח בסיס כלכלי ומקור הכנסה למשפחה במקרה של מוות או של אובדן הכנסה. ביטוח ריסק הוא סוג של ביטוח חיים המהווה הגנה מפני הנזק בלבד והוא אינו כולל מרכיב חיסכון, כך שאם אירוע הנזק מתרחש, מקבל המבוטח, או משפחתו, את מלוא סכום הביטוח. במקרה כזה, הפוליסה מקנה למוטבים שנקבעו סכום ביטוח חד-פעמי ולעיתים גם קצבה חודשית. ריסק מפני מוות מוקדם וריסק מפני אובדן כושר עבודה חדלים להתקיים לאחר גיל הפרישה. לגבי סכום הביטוח – חשוב להגדיר סכום ביטוח חיים שבאמצעותו תוכל המשפחה להמשיך ולנהל את חייה בהתאם לרמת החיים אליה היא רגילה.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  תעריפים אטרקטיביים

  מגוון תכניות ביטוח של חברות הביטוח השונות

  פוליסות רחבות ומקיפות במגוון חברות ביטוח

  התאמת הפוליסה באופן אישי בהתאם לצרכי המבוטח

  התאמת הכיסויים תוך ראייה כוללת של התיק הביטוחי והצרכים הביטוחיים

  ניסיון עשיר בניהול תביעות ביטוח עבור לקוחותינו

  ניסיון עשיר בניהול תביעות ביטוח עבור לקוחותינו