ביטוח המשכנתא מיועד לרוכשי דירות, אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בביטוח המשכנתא שלקחו כתנאי לקבלת ההלוואה. המטרה היא להבטיח את חוסנה הכלכלי של המשפחה במקרה של פטירת אחד המפרנסים ובמקרה של נזק שנגרם לדירה.

מה כולל ביטוח משכנתא

ביטוח חיים

נותן מענה במקרים בהם הלווים נאלצים להפסיק את תשלומי המשכנתא בשל מות אחד מבני הזוג. הפוליסה מותאמת לצרכים של הלווים הספציפיים ומבטיחה שהבנק יקבל את מלוא יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום.

ביטוח מבנה

מעניק כיסוי למקרה של נזק פיזי לדירה המשועבדת על ידי הבנק דוגמת אש, עשן, התפוצצות, נזקי צנרת ורעידת אדמה. במידה וייגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תישא בעלויות הנזק שיתרחש.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  הנחות לכל אורך חיי המשכנתא

  התאמת הפוליסה באופן אישי בהתאם לצרכי המבוטח

  טיפול וסיוע בהחלפת ביטוח קיים

  הפקת פוליסות בזמן קצר ושליחתן לבנק

  מגוון תכניות ביטוח של חברות הביטוח השונות

  פוליסות וכיסויים רחבים במגוון חברות ביטוח