ביטוח עסק נועד להגן על העסק מפני הסיכונים שבפניהם הוא עומד, סיכונים הנוגעים לרכוש העסק כולל מבנה, תכולה ומלאי, וסיכונים הנובעים מחבות כלפי צד שלישי, עובדים ועוד.

מה כולל ביטוח עסק ומשרד

ביטוח אש ופריצה

הפוליסה מכסה נזק פיזי או אובדן בלתי צפוי, הנגרם כתוצאה משריפה לרכוש המבוטח, לרבות מבנה, מלאי וציוד. בנוסף כוללת הפוליסה כיסוי לסיכונים נוספים, כגון נזקי טבע, רעידת אדמה ופריצה. ניתן להרחיב את הפוליסה כך שתכלול כיסוי בגין הפסד כספי, בשל הפסקה או הפרעה בפעילות של בית העסק, כתוצאה ממקרה ביטוח הנכלל בפוליסה. ביטוח נזקי אש הוא הכיסוי הבסיסי לביטוח מבנה ותכולה, ורכישתו מהווה תנאי לרכישת כיסויים רבים נוספים.

ביטוח צד ג'

הפוליסה מכסה את האחריות החוקית של המבוטח כנגד צד שלישי, שאינו כלול במצבת העובדים של העסק, בשל תאונה שגרמה לנזק פיזי או לנזק לרכוש של צד ג’ במהלך תקופת הביטוח. לדוגמה: אורח שנפצע בעת שהותו בבית העסק, יזכה לכיסוי ביטוחי על פי המפורט בפוליסה.

ביטוח חבות מעבידים

הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל מקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מנזק גופני, מנטאלי או נפשי, או בשל מקרה מוות הנגרם כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו לעובדים במהלך או עקב עבודתם בבית העסק המבוטח. בדרך כלל פוליסת ביטוח חבות מעבידים מהווה מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להשתלב ככיסוי משלים במסגרת פוליסות ביטוח לבית העסק, לדירה ועוד.

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה זו מכסה את כל הסיכונים הכרוכים במהלך ביצוע העבודה, החל משלב ההקמה של הפרויקט דרך ביטוח אחריות מעסיקים וכן ביטוח כלפי צד שלישי. הפוליסה מיועדת ליזמים או קבלנים המבצעים פרויקט בשטח עבור הלקוח, ומעוניינים להגן על עצמם מפני סיכונים העלולים להתרחש בפתאומיות. הביטוח מכסה נזק לאתר ולציוד הבנייה, נזק למבנה ולרכוש אחר ועוד. בנוסף מעניקה הפוליסה כיסוי ביטוחי מפני נזק לעבודות הבנייה ו/או הוצאות בגין הקמה מחודשת של הפרויקט או חלק ממנו.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  ניסיון עשיר בניהול תביעות ביטוח עבור לקוחותינו

  צוות חתמים מקצועי ומנוסה

  כיסויים והרחבות בלעדיים

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  תעריפים אטרקטיביים

  התאמת הפוליסה באופן אישי בהתאם לצרכי המבוטח

  בניית פוליסה בהתאמה אישית