קופת גמל הינה מכשיר לחיסכון ארוך טווח וכיום ההפקדות שמבוצעות בה ניתנות למשיכה בגיל פרישה כקצבה.
קרן השתלמות מאפשרת הפקדות חודשיות לחיסכון לטווח בינוני ומשיכת הכספים לאחר 6 שנים כסכום חד פעמי ובפטור ממס רווחי הון. ההפקדות מתבצעות ע”י המעביד וע”י העובד.

מה כולל גמל והשתלמות

קופות גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח הבינוני- ארוך, המיועד להבטיח הכנסה חודשית שוטפת לאחר הפרישה מהעבודה, והיא מיועדת לשכירים ולעצמאים כאחד. קופת גמל הינה מכשיר פיננסי המניב תשואה לעמיתיה באמצעות השקעה בשוק ההון ובשווקים נוספים. ההפקדות בקופה נעשות אחת לחודש, והסכום המצטבר בה משולם כקצבה חודשית בעת הפרישה. השינויים שאירעו בשוק קופות הגמל בשנים האחרונות בעקבות רפורמת בכר, נועדו לעודד את הציבור לחסוך לגיל פרישה. תמריצים נוספים שמעניקה הממשלה לציבור בדמות הטבות מס נועדו גם כן לשם עידוד מטרה זו.

קרנות השתלמות

קרנות ההשתלמות הן אפיק החיסכון היחיד לטווח הקצר המאפשר לעמיתים בהן לצבור כספים ולקבל סכום חד פעמי ללא תשלום מס. קרנות ההשתלמות מיועדות הן לשכירים והן לעצמאים, כאשר תקופת החיסכון המינימאלית עומדת על 6 שנים. העמיתים בקרנות נהנים ממגוון רחב של מסלולי השקעה, כאשר מגזר העצמאים נהנה גם מהטבות מס על ההפקדות. מעסיקים המשתתפים בחיסכון של עובדיהם זוכים גם כן להטבות מס. שיעור הניכוי המקובל מעובד שכיר עומד כיום על 2.5%, כאשר שיעור ההשתתפות של המעביד עומד על 7.5%. בדומה לקופת גמל, קרן השתלמות הינה מכשיר פיננסי המניב רווחים לעמיתים בה באמצעות השקעות בשוק ההון ובשווקים נוספים.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  בחירת הקופות בעלות הביצועים הטובים ביותר

  התאמת הפוליסה באופן אישי בהתאם לצרכי המבוטח

  סיוע בבחירת אפיק החיסכון המתאים ביותר לצרכי המבוטח

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  דמי ניהול תחרותיים

  מגוון תכניות ביטוח של חברות הביטוח השונות

  מגוון מסלולי השקעה